header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
 
ออมกองทุนรวมรายเดือน (Fund Builders Plan)
 
ออมกองทุนรวมรายเดือน_Funds_Builder_Plan

โครงการ "ออมกองทุนรวมแบบรายเดือน" (Fund Builders Plan)  

          สร้างโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน ด้วยการย้ายเงินออม มาไว้ในกองทุนรวมคุณภาพได้ง่ายๆ กับ Fund Builders Plan

          Fund Builders Plan คือ โปรแกรมลงทุนในกองทุนรวมแบบรายเดือน โดยการทยอยลงทุนอย่างมีวินัยทุกเดือน โดยใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 3,000 บาท โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ เป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging)

กลยุทธ์การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging : DCA)

          เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาวะตลาดและจังหวะในการเข้าซื้อ เพียงแต่คุณต้องมีวินัยในการลงทุน ซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้คุณซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาลดลง และซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อ ราคาสูงขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตลดลง

ตัวอย่างการทำ DCA

ลักษณะของโครงการ "ออมกองทุนรวมแบบรายเดือน" (Fund Builders Plan)

  • ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท/เดือน
  • เป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging : DCA) เพื่อช่วยสร้างวินัยการลงทุน ด้วยการลงทุนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ
  • เลือกกองทุนรวมที่ต้องการลงทุน โดยเลือกจากรายชื่อกองทุนแนะนำจากนักวิเคราะห์กองทุน ที่คัดสรรกองทุนที่มีคุณภาพ และมีการทบทวนทุกๆ 6 เดือน
  • จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในแต่ละกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน
  • เลือกกำหนดวันที่ต้องการลงทุนได้ตามความเหมาะสม (ทุกวันที่ 5,10, 15 หรือ 20 ของทุกเดือน)
  • สามารถเลือกลงทุนแบบกองเดียว หรือจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation เพื่อผลตอบแทนตามที่ต้องการ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
  • ลงทุนอย่างสะดวก ด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียว สามารถลงทุนจากกองทุนรวม ที่มีให้เลือกลงทุนมากมาย หลายประเภทจาก 21 บลจ. โดยการหักเงินลงทุนจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  • ติดตามพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนการออมหุ้น_ออมกองทุน
 
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
 
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
 
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
Fund_Builders_Plan
 
ตัวอย่าง กองทุนรวมในประเทศที่น่าสนใจ
กองทุนรวม SET50
กองทุนรวม SET50
กองทุนรวม SET50
กองทุนรวม SET50
กองทุนรวม SET50

          กองทุนรวมดัชนี (Set Index Funds : SET50) คือ กองทุนรวม ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตลาด 50 หลักทรัพย์แรกทั้งหมด แต่อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย โดยพยายามลงทุนเลียนแบบให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีของ SET50 ดังนั้นไม่ว่าดัชนีตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร หุ้นตกหุ้นขึ้น โดยปกติกองทุนเหล่านี้ก็จะต้องเคลื่อนไหวไปตามนั้นด้วย กำไรขาดทุนเหมือนกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์สูงสุดคือ เลียนแบบผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุดนั่นเอง

          การลงทุนแบบนี้ จะเป็นการทยอยลงทุน (DCA) ในทุกๆเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท โดยการหักบัญชีเงินฝาก หรือผ่านบัตรเครดิต เพื่อสร้างวินัยในการออม และไม่ต้องกังวลในเรื่องของจังหวะการลงทุน ซึ่งเป็นการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 
ตัวอย่าง กองทุนรวมต่างประเทศที่น่าสนใจ
กองทุนรวม ONE-UGG
กองทุนรวม ONE-UGG
กองทุนรวม ONE-UGG

          กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหุ้น ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งหากดูหุ้นที่ถืออยู่นั้น จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะ กองทุนเน้นไปที่หุ้นที่มีโอกาสเติบโต และอยู่ในกระแส หากใครกำลังมองหากองทุนหุ้นโลกเพื่อกระจายการลงทุน กองทุนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เสมือนได้ลงกองทุนหุ้นเทคโนโลยีโลกไปในตัวด้วย

          การลงทุนในกองทุนนี้ สามารถเลือกลงทุนเป็นครั้งๆ หรือจะลงทุนแบบทยอยลงทุน (DCA) ในทุกๆเดือนก็ได้ หากเลือกลงทุนเป็นรายครั้ง สามารถลงทุนขั้นต่ำได้เพียงครั้งละ 1,000 บาท (ครั้งแรก 5,000 บาท) แต่ถ้าต้องการสร้างวินัยในการออมเพื่อลงทุนระยะยาวในอนาคต ด้วยการทยอยลงทุนรายเดือน ก็สามารถเริ่มต้นได้ที่เดือนละ 2,000 บาท โดยการหักบัญชีเงินฝาก

 
การสมัครเปิดบัญชีฟิลลิป
ทีมพอร์ต1000ล้าน
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com