header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์มรณกรรม
และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง
(Health Cancer)
 
สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์มรณะกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง

          จากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนเช่นนี้ การสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงสร้างความอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
           เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สิ่งที่ต้องพิจารณานอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ยังต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณะกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง เป็นอีกสัญญาที่มีความจำเป็นต่อคนไทยในภาวะปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากให้ผลประโยชน์สูง แต่มีอัตราเบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงเราคงไม่อยากตกเป็นภาระแก่ผู้ที่อยู่ข้างหลัง

สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์มรณะกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
          สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AIA Health Cancer) ให้ความคุ้มครอง กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง หรือ 5 โรคร้ายแรง รวมเป็น 6 โรคร้ายแรงดังนี้

  1. โรคโปลิโอ (Poliomyelitics)
  2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)
  3. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
  4. โรคประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส (Multiple Sclerosis)
  5. โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
  6. โรคมะเร็ง (Cancer)

โดยจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

  1. กรณีเจ็บป่วย และเข้ารักษาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล จ่ายเป็นค่าชดเชยรายวัน ตั้งแต่วันละ 1,000 - 30,000 บาท ตามจำนวนหน่วยที่ซื้อไว้ สำหรับการนอนรักษาตัวใน ร.พ. ได้สูงสุดถึง 500 วัน หรือ 15,000,000 บาท
  2. กรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก 100,000 - 3,000,000 บาท ตามทุนประกันซื้อไว้
ผลประโยชน์โรคมะเร็ง
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์มรณะกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com