header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Luck Up
 
แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Luck Up
 

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม LUCK UP
           คุ้มค่าสุดๆกับความคุ้มครองแบบทั้งกลุ่ม ที่สร้างความพึงพอใจให้ทั้งคุณและพนักงาน
ด้วยความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุด โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปีเต็ม ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ตามซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุ้มค่า เช่นเดียวกับบริษัทชั่นนำที่ประสบความสำเร็จกำลังดำเนินการอยู่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เอาประกันภัย

  • ธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า องค์กร องค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล ชมรม มูลนิธิ สถานประกอบการ ที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
  • พนักงานต้องมีอายุตั้งแต่ 16 - 60 ปี
  • เบี้ยประกันรวมต่อกรมธรรม์ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท โดยจำแนกตามขั้นอาชีพ

เงื่อนไขการรับประกันภัยอื่นๆ

  • ความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะคุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • พนักงานทุกท่านจะได้รับบัตร AIA Care Card ในกรณ๊ที่ทำประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนกระทั่งเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามสัดส่วนรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การชดเชยค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุแบบมีค่ารักษาพยาบาล)
           ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล การพยาบาล (แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ) ค่าผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่าอาหารในโรงพยาบาล ค่าห้องพัก ตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง
           หมายถึง อวัยวะถูกตัดออกจากร่างกาย และการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน ของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน ว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก

การสูญเสียสายตา
           หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ข้อยกเว้น เช่น
           ไม่คุ้มครองการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคอื่นๆจากการเจ็บป่วย การรักษาฟัน รากฟัน การปวดหลัง การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด การปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร อื่นๆตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Luck Up
 

ขั้นอาชีพ1
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ (ขายทอง อัญมณี ขายยา ของชำ ภัตตาคาร เสริมสวย ซักรีด สนามกอล์ฟ ปั้มน้ำมัน สถาปนิก วิศวกร ออกแบบ)

ขั้นอาชีพ 2
เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง) เจ้าของ (นา สวน ไร่ ฟาร์ม) วิศวกร พนักงานทำความสะอาด แคดดี้ สัตวแพทย์ ยาม (ไม่พกอาวุธ) หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง คนขับรถบรรทุกส่งของ ช่าง (ซ่อมเครื่อง สี เคาะ ไม้ ปูน อิเลคทรอนิค พิมพ์ หล่อ ปะยาง) ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

ขั้นอาชีพ 3
อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง ช่างปั้มโลหะ กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน

 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Luck Up
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com