header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตเฮลธ์ ไลฟ์ไทม์
 
ประกันชีวิตแบบเฮลท์ไลฟ์ไทม์
 
ประกันชีวิตแบบเฮลท์ไลฟ์ไทม์

          เมื่อกล่าวถึงโรคร้ายแรงในปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่คนไทยเราเสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักๆของโรคร้ายแรงเหล่านี้ มาจาก

  1. อาหาร จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สาเหตุของโรคมะเร็งคนส่วนใหญ่จึงมักซื้ออาหารตามท้องตลาดที่ส่วนใหญ่มักจะปนเปื้อนด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรืออาหารประเภทปิ้งย่าง
  2. อากาศ ที่เต็มไปด้วยมลพิษ ฝุ่นควัน และเชื้อโรค
  3. อารมณ์ ซึ่งเกิดจากความเครียด ทั้งจากการทำงาน หรือจากการเดินทาง
  4. การขาดการออกกำลังกาย จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ ทำให้ทุกคนต้องดิ้นรนทำงาน ทำให้ขาดซึ่งการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพไปโดยปริยาย

          แม้ว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้การตรวจรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพียงแต่ต้องมีการตรวจพบเสียแต่เนิ่นๆ และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานและต่อเนื่อง และที่สำคัญคือค่ารักษาที่ค่อนข้างสูงขึ้นตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไปด้วย

่          ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำการรักษาให้หายได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีสถิติผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือการขาด กำลังใจ และ กำลังเงิน ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการขาดรายได้จากการที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอีกด้วย

อันดับการเสียชีวิตของคนไทย

          เอไอเอ เฮลธ์ ไลฟ์ไทม์ (AIA Health Lifetime) คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของคนไทย ได้แก่
           1. โรคมะเร็ง
           2. โรคที่เกี่ยวกับสมอง
                • ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
                • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 
                • เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง 
                • การผ่าตัดสมองอันเนื่องมากจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง 
                • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
           3. โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ 
                • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด (First Heart Attack) 
                • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 
                • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 
                • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

          ครอบคลุมความคุ้มครองตลอดชีพ 10 โรคร้ายแรง รวมถึงมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (Heart Balloon) โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี รับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบสัญญา หรือรับมูลค่าเวนคืนเงินสด กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรงตามที่ระบุในสัญญา

ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคร้ายแรง
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 

กลุ่มโรค

โรคร้ายแรง

ร้อยละของจำนวน
เงินเอาประกันภัย

กลุ่มที่ 1
กลุ่มโรคมะเร็ง
และเนื้องอก
1. มะเร็งระยะลุกลาม
Invasive Cancers
100%
2. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
Benign Brain Tumor
100%
3. มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
Non Invasive Cancers
15%
(สูงสุด 450,000 บ.)
กลุ่มที่ 2
กลุ่มโรคหัวใจ
4. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
First Heart Attack
100%
5. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
Coronary Artery Surgery
100%
6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
Cardiomyopathy
100%
7. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
Heart Valve Replacement Surgery
100%
8. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบโดย
ใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery Angioplasty
15%
(สูงสุด 450,000 บ.)
กลุ่มที่ 3
กลุ่มโรค
หลอดเลือดสมอง
9. ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องจาก ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง Stroke
100%
10. การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
50%
(สูงสุด 500,000 บ.)

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

  • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา หากไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค บริษัทชดเชยมูลค่าเวนคืนเงินสด 
  • กรณีเสียชีวิตด้วยเหตุปกติ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 + มูลค่าเวนคืน ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตของ AIA Health Lifetime 
  • กรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ชดเชยสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 1 + 100% ของ AIA Health Lifetime (กรณีที่บริษัทยังไม่เคยจ่ายผลประโยชน์ใดๆ) 
  • ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์AIA Health Lifetime Adult Package (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
   
   
   
   
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   ประกันชีวิตเฮลธ์ ไลฟ์ไทม์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com