header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
   
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
   
           ประกันชีวิตเแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) เป็นแบบประกันที่ให้การคุ้มครองตลอดชีพ (90 หรือ 99 แล้วแต่แบบประกัน) โดยที่บริษัทประกันจะจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับ หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันเอง เมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ครบสัญญา(แล้วแต่แบบประกัน) เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและรายได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้่บุคคลที่อยู่ข้างหลังพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ กรมธรรม์แบบตลอดชีพนี้ มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน เช่น 15 ปี 20 ปี หรือตลอด 90 หรือ 99 ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ทำ และแบบประกันแบบนี้ยังมีมูลค่าเงินสด ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่ผู้เอาประกันสามารถนำออกมาใช้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นได้ด้วย
   
ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
      1. ให้ความคุ้มครองที่ยาวนาน โดยผู้เอาประกันไม่ต้องต่อสัญญา ถึงแม้ว่าจะหยุดชำระเบี้ยไปแล้ว
      2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตลอดอายุของสัญญา ซึ่งให้ความคุ้มครองถึงตลอดชีพ โดยไม่ต้องเริ่มซื้อใหม่เมื่อหมดอายุสัญญาเหมือนประกันแบบอื่นๆ
      3. เบี้ยประกันยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ และเบี้ยประกันยังคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้องชำระเบี้ย
      4. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศของกรมสรรพากร
      1. มูลค่าเงินสดช่วงแรกค่อนข้างน้อย
      2. แบบประกันบางแบบต้องชำระเบี้ยประกันยาวนาน ตลอดอายุของสัญญา ซึ่งทำให้เมื่อเมื่อถึงเวลาเกษียณไม่มีรายได้แล้ว แต่ยังต้องชำระเบี้ยประกันอยู่
      1. บุคคลทั่วไปที่มีภาระหรือมีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ เช่น สามีภรรยา บุตร บิดามารดา เป็นต้น
      2. บุคคลที่ต้องการซื้อความคุ้มครองในด้านสุขภาพ จากสัญญาเพิ่มเติมได้ตลอด โดยไม่ต้องต่อสัญญาใหม่
      3. นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ไม่ให้ต้องตกเป็นภาระของคนข้างหลัง เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
   
แบบประกันตลอดชีพ
   
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
          เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ โดยมีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่สั้น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว และสร้างความมั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวด้วยมรดกที่สร้างไว้ให้
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
         การวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก ให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเหตุการณ์นั้นมาถึง และเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความรัก ความห่วงใยที่เราเต็มใจมอบให้กับครอบครัวและคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีด้วย
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์
         เป็นแบบประกันตลอดชีพแบบพิเศษ ที่นอกจากจะให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพหรืออายุครบ 99 ปีแล้ว ยังให้ความคุ้มรองโรคร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง โรคระบบหัวใจและสมอง ฯลฯ ในทุกระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ไปจนถึงระยะรุนแรง ไปตลอดชีพอีกเช่นกัน(ยกเว้นบางโรค) โดยสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ 10ปี หรือ 20ปี และที่สำคัญ เบี้ยประกันไม่เพิ่มตามอายุ
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
   
   
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com