header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
เหตุผลที่เราควรทำประกันชีวิต
 
เหตุผลที่เราควรทำประกันชีวิต

#เหตุผลที่เราควรทำประกันชีวิต

          ในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ เพราะการวางแผนการประกันภัยนี้ ถือเป็นปกป้องความมั่งคั่ง ด้วยการโอนย้ายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างที่เราดำเนินการตามแผนการเงินที่ได้วางไว้ เช่น

1. อายุสั้นเกินไป
           หากหัวหน้าครอบครัวต้องจากไปก่อนวัยอันสมควร แต่ภาระต่างๆก็ยังคงมีอยู่ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว การศึกษาของบุตร ซึ่งภาระต่างๆเหล่านี้ ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือหากนักธุรกิจต้องจากไปก่อนเวลาอันควร ภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งภาระหนี้สินต่างๆเหล่านี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
           การประกันชีวิต จะเข้ามาช่วยเป็นหลักประกันที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของครอบครัว รวมถึงการปลดเปลื้องหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

2. อายุยืนเกินไป
           การมีอายุยืนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา แต่การที่อายุยืน หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้ก็คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ไม่ได้เตรียมไว้ หรือเตรียมไว้ไม่พอ ต้องอยู่อย่างขัดสนเมื่อมีอายุมากขึ้น บางครั้งต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือสังคม ดังนั้น หากมีอายุยืนเท่าใด ก็จะต้องมีการเตรียมการสำหรับอนาคตไว้ให้มากยิ่งขึ้น
           การประกันชีวิต เป็นการวางแผนการออมเงินในระยะยาว ที่มีสภาพกึ่งบังคับ ซึ่งจะเข้ามาช่วยรองรับในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยหลังเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ 

3. การเจ็บป่วย
           หากเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ คงไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่ แต่เราคงจะไม่สามารถที่จะเลือกได้ เพราะการเจ็บป่วยนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้า หรือวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ ว่าจะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหน หรือใช้คา่รักษามากแค่ไหน หากโชคร้ายเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่ต้องใช้เงินในการรักษาที่สูง ฐานะทางการเงินที่สร้างมาตลอดชีวิต อาจต้องเสียหายลงก็ได้
           การประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นการโอนย้ายความเสี่ยง ในเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่ไม่สามารถวางแผนได้ให้กับบริษัทประกันเป็นผู้เตรียมแทน โดยเราเป็นผู้ที่จะวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเบี้ยประกันเพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถวางแผนล่วงหน้าได้

4. ทุพพลภาพ 
           การทุพพลภาพจากการประสบอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยนั้น ย่อมมีผลต่อการทำงาน และการหารายได้ของคนเรา ถ้าทำงานไม่ได้เป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหาการขาดรายได้จำนวนมาก ซึ่งบางคนถึงกับเป็นภาระกับคนอื่นไปตลอดชีวิตเลยที่เดียว
           การประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการทุพพลภาพ(พิการ) จะเข้ามาเป็นหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น 

5. การศึกษาบุตร
           ความรับผิดชอบ ที่สำคัญเรื่องหนึ่งของผู้ที่เป็นพ่อแม่มีต่อบุตร ก็คือเรื่อของการศึกษา ที่พ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด แต่หากผู้ที่เป็นพ่อแม่ ต้องจากบุตรไปก่อน ความหวังที่บุตรจะได้รับการศึกษาตามที่พ่อแม่ต้องการ อาจเลือนลางไป
           การประกันชีวิต จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยวางแผนเรื่องศึกษาให้บุตรได้เป็นอย่างดี เพราะถึงแม้พ่อแม่จะจากไป แต่เป้าหมายทางการเงินในเรื่องของการศึกษาบุตรก็ยังคงอยู่

6. เงินสำรองยามฉุกเฉิน
           ในสังคมปัจจุบันนี้ การวางแผนการเงินนับเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งการวางแผนในเรื่องเงินสำรองฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรกที่ต้องมี เพื่อใช้รองรับปัญหาทางด้านการเงินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะได้นำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้ทันที
           การประกันชีวิต ที่ได้ทำไปแล้ว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปมักจะมีมูลค่าเงินสดเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเงินสำรอง เพื่อนำออกมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ทันที

7. การลดหย่อนภาษี
           การประกันชีวิตนอกจากในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วยังมีผลประโยชน์ในทางภาษี ที่สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
ในเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีนี้ ถือเป็นผลพลอยได้จากการส่งเสริมการออมเงินผ่านการประกันชีวิตของภาครัฐ


 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com