header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
เก็บเงินอย่างไร ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต
 
บัญชีเงินออม

#เก็บเงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต

           หากไม่ต้องการให้การออมเงิน ต้องมีปัญหาจากการไม่มีวินัยในการใช้จ่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออม ควรแบ่งเงินออมออกเป็น 5 บัญชี โดยแยกแต่ละบัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชัดเจน

 1. บัญชีแรก 
  เป็นบัญชีพิเศษ และเป็นบัญชีที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องออมให้เต็มก่อนเป็นบัญชีแรก คือ บัญชี "เงินสำรองฉุกเฉิน" ซึ่งเงินก้อนนี้เก็บไว้เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ตกงานหรือเปลี่ยนงานกะทันหัน ซึ่งจำนวนเงินที่ควรมีในบัญชีนี้คือ 6 - 12 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำเดือน หลังจากนั้นจึงค่อยนำไปออมในบัญชีที่เหลือต่อไป

  บัญชีพิเศษนี้ เป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น จึงควรมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อที่เมื่อถึงเวลาต้องใช้แล้ว จะได้สามารถนำออกมาใช้ได้ทันที ดังนั้นจึงควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใน บัญชีออมทรัพย์ หรือกองทุนตลาดเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่ำ แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำนี่เอง จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ำตามลงไปด้วย จึงไม่ควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้ในจำนวนที่มากเกินไป เพราะจะทำให้เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

 2. บัญชีที่สอง
  เป็นบัญชี "เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้น" เป็นบัญชีที่มีเป้าหมายในการใช้เงินในระยะสั้นๆ ไม่เกิน 3 ปี เช่น เป้าหมายที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเงินที่จะนำไปดาวน์รถยนต์ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงต้องเก็บในสินค้าทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ๆ เช่น ในบัญชีฝากประจำ หรือในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

 3. บัญชีที่สาม
  เป็นบัญชี "เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะกลาง” เพื่อเป้าหมายที่เราต้องการใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลา 3 – 7 ปีข้างหน้า เช่น เป้าหมายในการแต่งงาน เตรียมเงินดาวน์บ้าน หรือเตรียมไว้เพื่อที่ว่าหากมีโอกาสการลงทุนที่ดีผ่านเข้ามา เงินจำนวนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในระยะเวลานี้ แต่อย่างไรเสีย เงินจำนวนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ จึงไม่สามารถนำไปเก็บไว้ในสินค้าที่มีความเสี่ยงได้ แต่ก็ยังสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเงินเก็บของเรา เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะ 5 ปี หรือกองทุนรวมตราสารหนี้

 4. บัญชีที่สี่
  เป็นบัญชี “เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะยาว” เพื่อเป้าหมายที่มีความจำเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุด แต่เราหลายคนมักจะมองข้ามไปที่ว่าสำคัญที่สุดก็เพราะเราไม่สามารถกลับไปวางแผนใหม่ หรือกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว นั่นคือ แผนการศึกษาของบุตร และ แผนการเกษียณของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่จะใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลาอีกหลายปี ดังนั้นจึงสามารถนำไปเก็บกับสินค้าทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้ แต้ก็ต้องมีความเสี่ยงที่ปานกลาง เช่น กองทุนรวม LTF RMF หรือกองทุนรวมหุ้นอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเงินก้อนนี้ต้องใช้ความตั้งใจและวินัยในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญ... เมื่อใส่เงินเข้าไปในบัญชีนี้แล้ว “จงลืมมัน” ไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่ยอมถอนเงินก้อนนี้ไปใช้เด็ดขาด

 5. บัญชีที่ห้า
  เป็น “บัญชีเพื่อการลงทุน” หากคุณเคยแต่ฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว ลองเพิ่มทางเลือกในการสร้างความมั่งคั่ง โดยแบ่งเงินมาเข้าบัญชีนี้ และค่อยๆนำ ไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เงินทำงาน สร้างเงินให้กับเรา ซึ่งบัญชีนี้ถือว่าเป็นบัญชีที่จะช่วยย่นระยะเวลาที่จะทำให้เกิดความมั่งได้เร็วยิ่งขึ้น

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com