header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
เกษียณทั้งที ต้องมีเงินเท่าไหร่

          การวางแผนการเกษียณ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ แนวโน้มอายุคนเรายืนยาวขึ้น นั่นหมายความว่า เรามีระยะเวลาในการใช้เงินที่ยาวขึ้น ในขณะที่มีระยะเวลาในการเก็บออมเท่าเดิม แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไป โดยคิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกตั้งนาน กว่าจะถึงเวลาเกษียณ ขอเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นก่อน ไว้ใกล้ๆเกษียณแล้วจึงค่อยเตรียมก็ได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้หลายๆคนล้มเหลวในเรื่องการวางแผนการเกษียณ

การวางแผนเกษียณอายุ

         หลายๆคนมีความคิดว่า สักวันหนึ่งหากต้องเกษียณไป  จะขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จะมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงทำงาน แต่พอถึงเวลาที่จะต้องเกษียณเข้าจริง ๆ หลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะเกษียณได้ ยังต้องทำงานหาเงินต่อไป ด้วยสาเหตุหลักๆ คือ ยังมีเงินเก็บไม่พอที่จะเกษียณ ทำไม่จึงเป็นเช่นนั้น เราลองมาดูค่าใช้จ่ายที่ต้องมีในวันที่เริ่มเกษียณกัน

ตารางค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

ตัวอย่าง เช่น

           นายสุขใจ อายุ 20 ปี วางแผนไว้ว่า ต้องการเกษียณที่อายุ 60 ปี และต้องการใช้เงินเกษียณนี้ ไปถึงอายุ 85 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ ที่เดือนละ 10,000 บาท เหมือนในปัจจุบัน สิ่งที่นายสุขใจต้องทราบและต้องทำ คือ      

  1. จากค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท ในปัจจุบัน จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายเดือนล ะ 32,620 บาท หรือปีละ 391,445 บาท ณ.ปีที่มีอายุครบ 60 ปี เนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อ (คิดที่ 3%)
  2. จำนวนเงินที่ นายสุขใจ ต้องมี ณ.วันที่เริ่มเกษียณจะเท่ากับ 9,786,113 บาท และต้องนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ 3% เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี เพื่อที่จะได้นำมาใช้ปีละ 32,620 บาทไปจนถึงอายุ 85 ปี
  3. หากนายสุขใจสามารถนำเงินที่ เก็บได้ในแต่ละปีไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ 12% ต่อปี นายสุขใจจะต้องเก็บให้ได้ปี ละ 12,757 บาท หรือประมาณเดือนละ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง

          !!! แต่ถ้านายสุขใจ เพิ่งจะมาคิดวางแผนเกษียณ เมื่อตอนอายุ 45 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือ นละ 10,000 บาทเหมือนเดิม สิ่งที่นายสุขใจต้องทราบ และต้องทำ คือ

  1. จากค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท ในปัจจุบันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายเดือนล ะ 15,580 บาท หรือปีละ 186,956 บาท ณ.ปีที่มีอายุครบ 60 ปี เนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อ (คิดที่ 3%)
  2. จำนวนเงินที่ นายสุขใจ ต้องมี ณ.วันที่เริ่มเกษียณจะ เท่ากับ 4,673,902 บาท และต้องนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ 3% เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี เพื่อที่จะได้นำมาใช้ปีละ 32,620 บาทไปจนถึงอายุ 85 ปี
  3. หากนายสุขใจสามารถนำเงินที่เก็บได้ในแต่ละปีไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง 8% ต่อปี นายสุขใจจะต้องเก็บให้ได้ปี ละ 172,138 บาท หรือประมาณเดือนละ 14,000 กว่าบาท

               @@ จากตารางจะสังเกตได้ว่า ถึงแม้อายุที่เริ่มเก็บยิ่ง สูงขึ้นขึ้นเท่าไหร่ จำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละปีหลังเกษียณจะน้อยลงเท่านั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยลง (ดูเหมือนจะดี...)

               แต่ ๆๆๆๆๆๆๆ จำนวนเงินที่จะต้องเก็บในแต่ละปีจะยิ่งสูงขึ้นมาก ถึงมากที่สุดเนื่องจากจำนวนปีที่สามารถเก็บออมได้นั้นน้อยลง และจะนำไปลงทุนที่เสี่ยงมาก ก็ไม่ได้ ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนก็จะต้องต่ำลงตาม ไปด้วย
ตารางค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

         ลองมาดูกันนะครับ ว่าใครอายุเท่าไหร่แล้ว และจะต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณเท่าไหร่

@@@ จากตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบ ันอยู่แค่ 10,000 บาท เท่านั้นนะครับ หากใครมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวม ากกว่านี้ หรือต้องการเกษียณเร็วกว่าน ี้ ก็จะต้องเตรียมเงินเพื่อการ เกษียณที่มากกว่านี้อีกเท่า ไหร่ ??? @@@

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com