header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
สุขภาพร่างกาย กับสุขภาพการเงิน
 
สุขภาพร่างการ กับสุขภาพการเงิน

#ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วหันมาตรวจสุขภาพการเงินกันบ้างดีกว่า#

          การ #ตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลทำให้สุขภาพเสียไป ดังนั้นการตรวจสุขภาพร่างกายจึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค และการตรวจสุขภาพร่างกายที่ถูกต้องจะทำให้เราได้รู้ว่า สุขภาพเราขณะนี้เป็นอย่างไร และมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างในอนาคต เพื่อที่จะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคได้ ซึ่งการตรวจพบโรคหรือปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการ ย่อมมีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบเมื่อมีอาการปรากฏแล้ว

          การ #ตรวจสุขภาพทางการเงิน ก็เช่นเดียวกัน เป็นการตรวจเช็คที่จะทำให้เรารู้ว่า... สถานะภาพทางการเงินของเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร เราป่วยเพราะขาดสภาพคล่องจากภาระหนี้หรือไม่ หรือมีเงินสดล้นมือจนทำให้เงินของเราป่วยเพราะถูกเงินเฟ้อกัดกินจนไม่เหลือค่าหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทำการป้องกัน หรือหาวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ให้เกิดปัญหาสะสมต่อไปในอนาคต ซึ่งหากเรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้ว จะช่วยในเรื่องต่างๆ ดังต่อนี้

1. เอาชนะเงินเฟ้อได้
           หากคุณต้องการจะให้เงินของเรามีอำนาจซื้อที่มากขึ้น เงินของเราจะต้องสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า หรืออย่างน้อยต้องเท่ากับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี

2. ประหยัดรายจ่ายจากภาษี 
           เงินทุกบาทที่คุณประหยัดได้จากการจ่ายภาษี จะทำให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น เราสามารถลดภาษีได้ โดยโดยการวางแผนในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนให้ครบถ้วนตามสิทธิที่มี

3. เพื่อเตรียมการรองรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
           การวางแผนให้มีเงินสำรองฉุกเฉิน หรือการวางแผนโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันรับผิดชอบ จะช่วยแบ่งเบาภาระในยามที่ต้องประสบกับความเจ็บป่วยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

4. สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
           การวางแผนทางการเงินที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในอนาคต ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เช่นค่าเล่าเรียนให้บุตรหลาน หรือแม้แต่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้

5. มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
           การวางแผนทางการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบั้นปลายของชีวิต โดยคุณอาจจะต้องออมเงินนอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

@@@ สุขภาพที่ดีเริ่มจากร่างกายที่แข็งแรง ทางการเงินก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงแล้ว การเดินทางสู่เป้าหมายจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป @@@

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com