header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
ศัตรูของเงินออม
 
ศัตรูของเงินออม

#ศัตรูของเงินออม ที่ทำให้การออมของเรา ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ #

          ในปัจจุบันนี้ราคาสินค้าเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษ และการออมไว้ใช้ในอนาคตก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เพราะสำคัญมากสำหรับอนาคตข้างหน้า แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการออมที่ดีอย่างไร หากเรามีศัตรูตัวร้ายที่คอยขัดขวางการออมของเราอยู่ อาจจะทำให้ไม่สามารถออมเงินได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นก่อนจะออมลองมาทำความรู้จักกับศัตรูของเงินออม เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือ และหาทางป้องกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆ

  1. เงินเฟ้อ เป็นตัวที่ทำให้เงินออมของเราหายไปในทุกๆปี ถึงแม้ว่าจะเก็บเงินไว้ดีเพียงใดก็ตาม ค่าของเงินก็จะลดลงเสมอ หรือแม้แต่นำไปลงทุน ผลตอบแทนที่ได้ก็จะน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งทำให้อำนาจในการจับจ่ายซื้อของของเราลดลง ศัตรูตัวนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะเอาชะนะได้ ด้วยการออมหรือการลงทุน ที่ให้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

  2. เหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะวางแผนได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ หลายคนที่เงินออมที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิต ต้องหมดเพราะเรื่องเหล่านี้

  3. ความไม่มีวินัยในการออม เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเอง สามารถกำจัดได้แต่ยาก ด้วยความไม่รู้จักพอทาง แก้ที่ทำได้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่ ให้ถือเสมือนว่าการออม เป็นหน้าที่ที่ต้องทำทุกวันเพื่ออนาคตที่ดี

  4. ความโลภ ความโลภมาก อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ จึงนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงๆ โดยการขาดความรอบคอบ ไตร่ตรองในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง จนอาจสูญเงินทั้งหมด ทางเดียวที่จะรักษาเงินออมให้ปลอดภัยได้ คือ ต้องรู้จักพอ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com