header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
การวางแผนการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง

การวางแผนการเงิน ก็เหมือนกับการวางแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง สิ่งที่เราต้องรู้ คือ

 1. เราจะไปเที่ยวที่ไหน เชียงใหม่ หัวหิน ภูเก็ต อยุธยา หรือเที่ยวในกรุงเทพ และเราต้องรู้ด้วยว่า แต่ละที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ตรงส่วนไหน หากเราไม่รู้ว่าเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือ แล้วเราเดินทางไปทางภาคใต้ อย่างนี้เมื่อไหร่ก็คงไม่ถึงเชียงใหม่ 
 2. มีใครไปกับเราบ้าง หากเราไปคนเดียวก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกังวลหรือต้องวางแผนอะไรมากนัก แต่หากมีครอบครัวเราไปด้วย เราคงต้องมีเตรียมการเตรียมตัวที่ดี เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องลำบาก
 3. เราจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ และใช้เวลาเที่ยวนานเท่าไร่ เช่น สิ้นเดือนนี้ สิ้นปี หรือปีหน้า หากเราไม่มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด และคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไป แล้วมันจะได้ไปเมื่อไหร่ล่ะ
 4. เราจะไปที่นั้นด้วยวิธีใด เพราะการจะไปที่ใดสักแห่ง มักจะมีหลายๆวิธีการที่จะไปถึง แต่ถ้าเลือกวิธีการไม่ถูกแล้ว เราอาจจะไปไม่ถึง หรือถึงช้ากว่ากำหนดก็เป็นได้ เช่น จะไปเชียงใหม่ สามารถไปได้ทั้งเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ หรือแม้แต่เดินเท้า ก็สามารถไปถึงได้ แต่เรามีเวลาเท่าไหร่ล่ะ ที่จะเดินทาง
 5. เราจะไปเที่ยวตรงจุดไหนบ้าง จะพักโรงแรมไหน เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง หรือโรงแรมที่จะไปพักแต่ละที่ ราคาค่าใช้จ่ายก็ต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่องบประมาณที่เราจะต้องเตรียมด้วย 
 6. งบประมาณที่ต้องใช้ในการเที่ยวครั้งนี้ต้องใช้เท่าไหร่ หากต้องการไปเที่ยวให้สนุกแล้ว สิ่งใหญ่หลวงเลยที่เราจะขาดไม่ได้ ก็คืองบประมาณ หากเราเตรียมไว้ไม่เพียงพอแล้ว การท่องเที่ยวในครั้งนั้นอาจจะเป็นฝันร้ายของเราก็เป็นได้
 7. ที่สำคัญที่สุด แล้วตอนนี้เรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่แล้ว ยังขาดอยู่เท่าไหร่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เราจะสามารถเดินทางไปเที่ยวครั้งนี้ได้อย่างมีความสุขจริง ๆ

          เห็นด้วยไหมครับ ว่าแค่เรื่องการวางแผนเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเพียงไม่กีวัน เรายังต้องตรียมการขนาดนี้ แล้วแผนการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งต้องเดินทางตลอดชีวิต เราจะไม่วางแผนกันเลยหรือครับ

          แผนการเงิน ก็คือแผนชีวิต เพราะทุกช่วงของชีวิต ล้วนมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน เราลองมาดูกันครับ ว่าการวางแผนการเงินควรเริ่มต้นอย่างไร

การวางแผนเกษียณอายุ

           การวางแผนทางการเงิน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินได้ ซึ่งการวางแผนการเงินนี้มีความจำเป็น และต้องใส่ใจในทุกๆช่วงวัยของชีวิต โดยเริ่มจาก

 • การปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก
 • เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 • เมื่อมีครอบครัวก็จำเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ทำให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญมากขึ้น
 • ยามเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดี ก็อาจเกิดปัญหาได้

             แต่หลายๆคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินกันสักเท่าไหร่ อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงิน โดยหลายๆคนคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนที่มีเงินจำนวนมาก ซึ่งโดยความเป็นจริงนั้น ผู้ที่ยังมีเงินน้อยหรือยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ยิ่งต้องรีบวางแผนการเงิน เพื่อให้หลุดพ้นจากสถานภาพทางการเงินในปัจจุบัน

             โดยการวางแผนการเงิน เป็นการนำเอาแผนการเงินส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น งบการเงินส่วนบุคล งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล แผนการลงทุน แผนการเกษียณ แผนภาษี แผนประกันภัย มาวางแผนร่วมกัน เพื่อให้สามารถรองรับเป้าหมายได้ในทุก ๆ ช่วงวัยของชีวิต
ตารางค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

          การดำเนินชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายนั้น ก็เหมือนการเดินทางที่ไม่มีจุดหมาย เมื่อไม่มีจุดหมายก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายใด ๆ ได้เลย ดังนั้นการวางแผนการเงิน จึงต้องเริ่มต้นที่การมีเป้าหมายก่อน ว่าเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเป้าหมายที่ดีนั้นควรจะเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และต้องระบุถึงจำนวนเงินที่ ต้องใช้สำหรับเป้าหมายนั้นๆ ด้วย และเป้าหมายนั้นต้องเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น

 • ต้องการมีรถเก๋ง ยี่ห้อ ABC ราคา 1,000,000 – 1,300,000 โดยใช้เงินดาวน์ 300,000 บาท ภายในปี 25xx
 • ต้องการจะซื้อบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านแถวรังสิต ราคา 5,000,000 บาท โดยใช้เงินดาวน์ 1,000,000 บาท ภายในปี 25xx
 • ต้องการให้ลูกเรียนถึงระดับปริญญาโท โดยอีก 10 ปีข้างหน้า เริ่มเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000,000 บาท และระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,000,000 บาท 
 • ต้องการเกษียณการทำงานที่อายุ 55 ปี โดยมีเงินใช้ช่วงหลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บาท จนถึงอายุ 85 ปี

          ซึ่งแต่ละคนอาจมีเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงแตกต่างกันในแต่คน แต่ละเป้าหมาย ตามลำดับความสำคัญและระยะเวลาที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

 • เป้าหมายระยะสั้น ที่มีระยะเวลาที่ต้องบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เป็นเป้าหมายที่ตอบสนองความ สะดวกสบาย และความสุขของตนเองและครอบครัว เช่น เป้าหมายการท่องเที่ยวพักผ่อน เป้าหมายการดาวน์รถ เป็นต้น
 • เป้าหมายระยะปานกลาง เป็นเป้าหมายเพื่อเตรียมการสร้างสินทรัพย์ หรือเพิ่มพูนความมั่งคั่งของครอบครัว โดยมีระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย 3 – 7 ปี เช่น เป้าหมายการซื้อบ้าน การเตรียมเงินเพื่อการลงทุน เป็นต้น
 • เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายที่มีระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ยังอยู่ไกลตัว การเห็นผลยังชัดเจนเหมือนเป้าหมายระยะกลาง หรือระยะสั้น เช่น เป้าหมายเรื่องการศึกษาของบุุตร เป้าหมายเรื่องการเกษียณอายุของตนเอง เป็นต้น
ตารางค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

           การจะวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์พร้อม ดังคำพูดที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ยังใช้ได้อยู่ เพราะนอกจากเรารู้เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุแล้ว เรายังจะต้องรู้สถานะปัจจุบันของเราด้วย จึงจะทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ข้อมูลที่เราต้องต้องทำการรวบรวมคือ ข้อมูลทางการเงิน ของตนเอง และของครอบครัว เพื่อนำมาประเมินสถานะทางการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคตด้วย นอกจากนี้ เรายังควรจดบันทึกรายรับราย จ่ายประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ จะถูกแจกแจงออกมา ทำให้เราทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไป หรือไม่มีความจำเป็น หรือสามารถตัดออกได้ รวมทั้งทราบว่ารายได้ทางใดน้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพิ่มได้อีก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงิน หรือนำมาปรับปรุงแผนการเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

          การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมิน เพื่อหาสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ว่าตอนนี้มีเงินเก็บสุทธิเท่าไรแล้ว ยังขาดอีกเท่าไรเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการจัดทำแผนการเงิน เพราะความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา จะมีผลโดยตรงกับแผนการเงินที่จะวางต่อไป

          การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีจะทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ หรือความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากพบความเสี่ยงจะได้ทำการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้

          หลังจากที่เราได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนทราบถึงความเป็นไปได้ หรืออุปสรรคต่าง ๆ แล้ว จึงนำมาพิจารณาควบคู่กับเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจจะมีทางเลือกหลายแนวทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ ได้ ซึ่งเราจะต้องพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละแนวทางนั้น แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปทำเป็นแผนการเงินที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อเป้าหมายของเรา โดยการจัดระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

           แผนการเงินที่จัดทำขึ้นมานั้น จะไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เลย หากปราศจากการปฏิบัติตามแผนที่ได้เขียนไว้ ว่าต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าใด เช่น ต้องออมให้ได้เดือนละเท่าไร  ต้องหารายได้เพิ่มอีกเท่าไร ต้องนำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง โดยต้องมีการตรวจทานด้วยว่า ได้ทำครบพอที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

           ในระหว่างที่เราได้ปฏิบัติตามแผนไปได้ระยะหนึ่ง ต้องตรวจสอบและประเมินผลที่เกิดขึ้นด้วยว่าได้ผลอย่างไร เราได้ทำไปตามขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้แล้วหรือไม่

           เนื่องจากแผนการเงินเป็นการวางแผนในระยะยาว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการประเมิน และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ผลจากการปฏิบัติตามแผนนั้น เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ และจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการเงินอย่างไรหรือไม่

ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้แผนการเงินต้องเปลี่ยนไป เช่น

 1. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน คือ การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานภาพของตัวเราเอง เช่น มีการเปลี่ยนงาน ที่ทำให้รายได้เปลี่ยนไป หรือมีบุตรที่ทำให้มีภาระเพิ่มขี้น เป็นต้น
 2. การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถกำหนดได้ เช่น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

          ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือ ทุกๆ ปี ว่าแผนการเงินที่เราทำไว้นั้นยังสามารถที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้อยู่หรือเปล่า หากไม่ก็สามารถทำให้บรรลุได้ ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากสิ่งใด แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com