header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
มาเป็นลูกกตัญญูกันเถอะ
 
กรมธรรม์ลูกกตัญญู

"บุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้มี 2 ประเภท คือ บุพพการีบุคคล คือบุคคลที่ทำการอุปการะก่อน กับกตัญญูกตเวทีบุคคล คือ บุคคลผู้กระทำการตอบแทนพระคุณ ด้วยความรู้คุณ"

           ซึ่งด้วยเหตุอันนี้ ทางรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้บุคคลต่าง ๆ ได้รู้จักการกตัญญู และกตเวทีต่อบิดา-มารดา ด้วยการออกมาตรการในการลดหย่อนภาษีมาให้ สำหรับบุตรที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อ บิดา-มารดา โดยตรง คือ

 1. มาตรการการลดหย่อนค่าเลี้ยงดู บิดา-มารดา โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
  • บิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • บิดามารดาที่นำมาลดหย่อนต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และในกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ ผู้มีเงินได้สามารถนำบิดามารดาคู่สมรสมาลดหย่อนได้อีกด้วย (สูงสุด 4 คน หรือ 120,000 บาท)
  • บุตรที่จะนำค่าเลี้ยงดูมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • กรณีที่มีลูกหลายคน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
  • ต้องมีหนังสือรับรองการลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นหลักฐาน พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของบิดามารดา
  • หากผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สามารถหักลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดาที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยเท่านั้น
   โดยสามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท
 2. มาตรการการลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
  • ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ บิดา-มารดา
  • บิดา-มารดาต้องมีไม่เงินได้เกิน 30,000 บาทต่อปี เช่นเดียวดับการลดหย่อนค่าเลี้ยงดู เพียงแต่บิดา - มารดา ไม่จำเป็นต้องอายุเกิน 60 ปี
  • ลดหย่อนได้เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้น
  • กรณีบุตรหลายคนร่วมกันจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ให้เฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ตามจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท
  • หากผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย (หรืออยู่ในประเทศน้อยกว่า 180 วัน) บิดา- มารดา ต้องอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งทั้ง 2 มาตรการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับลูกที่กตัญญูทุกคน

           นอกจากนี้ ยังมีการกระทำอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อ บิดา-มาดา เช่นกัน แต่เรามักจะถูกมองข้ามกันไป ทั้ง ๆ ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ซึ่งขอเรียกว่า “กรมธรรม์ลูกกตัญญู”

          ด้วยเหตุที่ว่า บิดา-มารดา เป็นผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงของลูกๆทุกคน หากถามบรรดาลูกๆทุกคนว่า “ถ้ามีโอกาส อยากตอบแทน พ่อแม่หรือไม่” เชื่อว่าทุกคนจะต้องตอบว่า “อยากตอบแทน” แน่นอน หากถามต่อไปอีกว่า “อยากตอบแทนท่านไปตลอดชีวิตเรา หรือตลอดชีวิตท่าน” หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วมันต่างกันอย่างไร ก็ขอตอบว่า ถ้า “จะดูแลท่านตลอดชีวิตเรา” คือ ถ้าเรายังอยู่ ยังทำงานได้ ก็จะดูแลท่านให้ดีที่สุด แต่ถ้าหากเราเป็นอะไรไปก่อน ก็ต้องแล้วแต่ยถากรรมของท่าน แต่ถ้า “จะดูแลไปจนตลอดชีวิตของท่าน” ก็คือ ไม่ว่าเราจะอยู่ หรือไม่อยู่ก็ตาม พ่อแม่ จะได้รับการดูแล ไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของท่าน

>>> รู้อย่างนี้แล้ว เราจะเลือกที่จะ ดูแลท่านไปจนตลอดชีวิตเรา หรือตลอดชีวิตท่าน <<<

ยกตัวอย่างเช่น

          ในปัจจุบันนี้ เราส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ เดือนละ 10,000 บาท และพ่อแม่อายุ 60 ปี และคาดการณ์ตามอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย คือ 85 ปี นั่นคือ เราจะต้องเตรียมเงินจำนวน 3,000,000 บาท ( 10,000 x 12 x 25) เพื่อให้พ่อแม่ ได้มีไว้ใช้จ่ายต่อไป จนถึงวาระสุดท้ายของท่านตามอายุขัยที่คาดการณ์ไว้ คือ 85 ปี หากเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถเลี้ยงดูท่านได้ต่อไป อย่างน้อยเราก็ยังมั่นใจได้ว่า ท่านจะยังมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไป

          แต่ถ้าหากบางคนที่ไม่ใด้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยล่ะ จะเตรียมอย่างไร ก็ไม่ยากครับ ก็เพียงแค่คิดว่ากว่าเราจะเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน และเรียนจบจนมีงานทำได้ในทุกวันนี้ พ่อแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเรามาเท่าไหร่ ทั้งค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเล่าเรียนต่าง ๆ ลองคำนวณดู แล้วก็จะทราบว่าเราควรจะต้องเตรียมเงินไว้ให้ท่านเท่าไหร่ อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการใช้หนี้บุญคุณบางส่วนของท่าน

          และเพื่อความสบายใจว่า เราได้เตรียมการเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บางส่วนไว้แล้ว วิธีการที่ง่ายที่สุด ในการเตรียมเงินจำนวนนี้ให้กับพ่อแม่ก็คือ การทำประกันชีวิตของตนเอง โดยมีผู้รับประโยชน์ คือพ่อแม่ และหากโชคดี เราสามารถอยู่ดูแลท่านได้จนถึงวาระสุดท้ายชองท่าน เงินที่เตรียมไว้นี้ ยังสามารถเปลี่ยนมาเพื่อดูแลครอบครัวได้อีกด้วย

@@@ วันนี้ เราได้ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูครบถ้วนแล้วหรือยัง @@@

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com