header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
     
 
การอ่านตารางมูลค่ากรมธรรม์
 
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ทำประกันชีวิต แล้วไม่สามารถส่งเบี้ยต่อจะ มีทางออกอย่างไรบ้าง

           หลายๆคนที่ทำประกันชีวิตไว้  ล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันกัน ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ เงินเก็บยามเกษียณ หรือเป้าเหมายอื่นๆ หากวันหนึ่งที่เกิดปัญหาทางการเงินในครอบครัว จนทำให้ไม่สามารถที่จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อได้ หลายคนเลือกที่จะปล่อยให้กรมธรรม์นั้นขาดอายุไป หรือไม่ก็ขอเวนคืนเงินสดออกมาใช้ ทั้งๆที่ยังมีวิธีอื่นอีกที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ 

ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

#ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

          หากเรามีกรมธรรม์อยู่กับตัว  ลองเปิดไปตรงหน้ากลางๆ จะพบตารางอยู่ตารางหนึ่ง ที่มีหน้าตาเหมือนด้านบนนี้  เราเรียกตารางนี้ว่า “ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย” ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญทั่วไป จะมี 3 ตารางหลักๆ ที่เรามีสิทธิที่จะเลือกใช้ได้ดังนี้ คือ

 1. ตารางเงินค่าเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
 2. ตารางกรมธรรมใช้เงินสำเร็จ
 3. ตารางการประกันภัยแบบขยายเวลา

          จะสังเกตได้ว่าแต่ละตารางจะมีมูลค่าเริ่มต้นที่ปีที่ 2 เป็นต้นไป และจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีทีชำระเบี้ย
นั่นหมายความว่า หากส่งเบี้ยประกันไปเพียง 1 ครั้ง แล้วไม่ส่งเบี้ยประกันต่อในปีถัดไป กรมธรรม์นั้นจะขาดอายุโดยไม่มีมูลค่าใดๆเลย

ตารางเงินค่าเวนคืนเงินสด

#ตารางเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถเลือกใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอ ว่ามีหนังสือจากบริษัทประกันแจ้งว่าได้มีการกู้กรมธรรม์ ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้ไปทำเรี่องกู้อะไรเลย เพราะกรณีนี้บริษัทจะทำการกู้เงินสดจากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มาเพื่อชำระเบี้ยประกัน (มีมูลค่าเวนคืนพอที่จะชำร ะเบี้ยประกันได้) โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันไม่ชำระเบี้ยประกันภายในกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน และไม่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์  

  ข้อดีก็คือ จะทำให้กรมธรรม์นั้นไม่ขาดอายุ และยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรามีความพร้อมจึงค่อยนำเบี้ยประกันไปชำระคืน

 2. ผู้เอาประกันขอกู้โดยมีกรมธรรม์ค้ำประกัน โดยจะต้องมีการเสียดอกเบี้ยตามที่กำหนด และจะใช้คืนเมื่อไหร่ก็ได้หากกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ

  ทั้งสองข้อนี้ ควรใช้ในกรณีที่หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงที่จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยพอดี หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ในระยะเวลาสั้นๆ และคาดว่าสามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้เงินกู้ได้ โดยยังมีความต้องการความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อไป

 3. ผู้เอาประกันขอเวนคืนเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ เป็นการขอยกเลิกกรมธรรม์ก่อนสัญญา และไม่ต้องการรับความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ใดๆอีกต่อไป โดยขอรับเป็นเงินสดตามมูลค่าเวนคืนเงินสดตามตาราง

  ควรใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ และยังมีสุขภาพดีอยู่เท่านั้น เพราะหากยกเลิกกรมธรรม์นี้ไปแล้ว และต้องการกลับมามีความคุ้มครองใหม่ ต้องเริ่มขั้นตอนการทำประกันใหม่ทั้งหมด โดยไม่สามารถที่จะมาขอต่อสัญญาเดิมในภายหลังได้

ตามตัวอย่าง

          หากชำระเบี้ยประกันมาแล้ว 2 ครั้ง ถึงสิ้นปีกรมธรรมที่ 2 เราต้องการขอเวนคืนเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ 
จะได้รับเงินสดตามตาราง คือ 54,000 บาท

ตารางกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

ตารางกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

           ใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัย  แต่ยังต้องการได้รับความคุ้มครองต่อตามระยะเวลาของสัญญาเดิม

           การใช้สิทธินี้ ควรใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่สูง หรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบน้อยลงแล้ว แต่ยังต้องการใช้เงินก้อนในช่วงครบสัญญาอยู่

ตามตัวอย่าง

          หากชำระเบี้ยประกันมาแล้ว 2 ครั้ง ถึงสิ้นปีกรมธรรมที่ 2 เราต้องการใช้สิทธิตามตารางกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ 
เราจะได้รับความคุ้มครองชีวิตที่ลดลง จากเดิม 1,000,000 บาท จะลดลงเหลือ 86,000 บาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา คือ 10 ปี และเมื่อครบสัญญาแล้วจะได้รับเงินคืน ตามตารางอีกคือ 86,000 บาท

ตารางกรมธรรม์ขยายเวลา

ตารางกรมธรรม์ขยายเวลา

           ใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัย  แต่ยังต้องการได้รับความคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเดิม โดยการลดระยะเวลาความคุ้มครองลง

           การใช้สิทธินี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีภาระความรับผิดชอบที่สูงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงยังคงต้องได้รับความคุ้มครองชีวิตอยู่

ตามตัวอย่าง

          หากชำระเบี้ยประกันมาแล้ว 2 ครั้ง ถึงสิ้นปีกรมธรรมที่ 2 เราต้องการใช้สิทธิตามตารางกรมธรรม์ขยายเวลา 
เราจะได้รับความคุ้มครองชีวิตเท่าเดิมคือ 1,000,000 บาท ต่อไปอีก ตามระยะเวลาที่ขยายคือ 7 ปี กับอีก 305 วัน เมื่อครบตามระยะเวลาที่ขยายแล้ว ถือว่าสัญญาสิ้นสุด

ตารางกรมธรรม์ขยายเวลา

          เป็นการใช้สิทธิในตารางการข ยายเวลาเช่นเดียวกัน แต่เป็นการขยายเวลาหลังจากชำระเบี้ยประกันมาแล้ว 9 ครั้ง ถึงสิ้นปีกรมธรรมที่ 9 เราต้องการใช้สิทธิตามตารางกรมธรรม์ขยายเวลา จากตารางเราจะได้รับความคุ้มครองชีวิตเท่าเดิมคือ 1,000,000 บาท ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาตามปกติ และจะได้รับเงินคืนทันทีที่ใช้สิทธิ์ขยายเวลา คือ 9,000 บาท ( (9/1,000) x 1,000,000) ) นอกจากนั้นเมื่อครบสัญญา ยังได้รับเงินคืนครบสัญญาอีก 1,000,000 บาท ( (1,000/1,000) x 1,000,000 )

 
 
google
facebook คนประกันภัย
 
ไอดีไลน์ คนประกันภัย
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ให้คำปรึกษาประกันชีวิต
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. สำนักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
   
 
 
 
 
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
อตารางอัตรามรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ต่างๆ
 
 
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย หรือเป็นเอกสารผูกมัดใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล | สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619   Email : konpakanpai@gmail.com